ဝိပႆနာပညာ

E-mail Print PDF
သည္ေန႔ ၀ိပႆနာ တုိးသင္ရေအာင္ေနာ္...။ မေန႔က အေျခခံပါရမီ (၁၀) ပါးက်င့္စဥ္ နဲ႔ ေနာက္ဆုံး မဂ္ဉာဏ္္ ဖုိလ္ဉာဏ္္ထိ ေဆာင္ႏုိင္ပုံကုိ သင္ခဲ့တယ္ေနာ္ ။ သည္ေန႔ဘုရား ရွင္ရဲ႕ ဉာဏ္္ေတာ္ႀကီးနဲ႔ ေဟာေတာ္မူခဲ့တဲ့ သံသရာထြက္လမ္း - ဒါကုိ သင္ရေအာင္ေနာ္။ ဆက္ဖတ္ရန္ - Read!
 

ဆက္သြယ္ေျပာၾကား စကားမ်ား


Ads on: Special HTML